Thông báo địa điểm các hội đồng coi thi - Kỳ thi chọn Tuyển sinh 10 năm học 2019-2020

   UBND TỈNH KHÁNH HÒA                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

         Số: 1008/SGDĐT-KTKĐ                                                                  Khánh Hòa, ngày 22 tháng 5 năm 2019

  V/v thông báo địa điểm các hội đồng coi thi

Kỳ thi chọn Tuyển sinh 10 năm học 2019-2020

 

Kính gửi:

- Các phòng giáo dục và đào tạo;

- Các trường trung học phổ thông.

Thực hiện Công văn số 548/SGDĐT-KTKĐ ngày 02/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020; Căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập không chuyên trên toàn tỉnh, nay Sở GD&ĐT thông báo việc thành lập các hội đồng coi thi và địa điểm đặt hội đồng coi thi để tổ chức thi cho học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

Toàn tỉnh có 28 hội đồng coi thi đặt tại các trường THPT, THCS trên địa bàn toàn tỉnh với tên hội đồng, số phòng thi và địa điểm đặt hội đồng cụ thể như sau:

Số
TT

Tên hội đồng coi thi

Địa điểm đặt hội đồng

Số
phòng

Ghi chú

1

Lê Quý Đôn

Trường THCS Thái Nguyên-NT

32

Nha Trang

2

Phan Bội Châu

Trường THPT Phan Bội Châu

29

Cam Ranh

3

Trần Hưng Đạo

Trường THPT Trần Hưng Đạo

30

-nt-

4

Ngô Gia Tự

Trường THPT Ngô Gia Tự

23

-nt-

5

Trần Bình Trọng

Trường THPT Trần Bình Trọng

23

Cam Lâm

6

Nguyễn Huệ

Trường THPT Nguyễn Huệ

20

-nt-

7

Đoàn Thị Điểm

Trường THPT Đoàn Thị Điểm

14

-nt-

8

Hoàng Hoa Thám 1

Trường THPT Hoàng Hoa Thám

15

Diên Khánh

9

Hoàng Hoa Thám 2

Trường THCS Trần Nhân Tông-DK

14

-nt-

10

Nguyễn Thái Học 1

Trường THPT Nguyễn Thái Học

12

-nt-

11

Nguyễn Thái Học 2

Trường THCS Nguyễn Du-DK

18

-nt-

12

Lý Tự Trọng

Trường THPT Lý Tự Trọng

21

Nha Trang

13

Nguyễn Văn Trỗi

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

25

-nt-

14

Hoàng Văn Thụ 1

Trường THPT Hoàng Văn Thụ-CS1

(Địa chỉ: 02 Hòn Chồng, TP. Nha Trang)

29

-nt-

15

Hoàng Văn Thụ 2

Trường THPT Hoàng Văn Thụ-CS2

(Địa chỉ: 14 Đặng Tất, TP. Nha Trang)

16

-nt-

16

Hà Huy Tập 1

Trường THPT Hà Huy Tập

25

-nt-

17

Hà Huy Tập 2

Trường THCS Lương Thế Vinh-NT

12

-nt-

18

Phạm Văn Đồng 1

Trường THPT Phạm Văn Đồng

21

-nt-

19

Phạm Văn Đồng 2

Trường THCS Võ Thị Sáu-NT

14

-nt-

20

Nguyễn Trãi

Trường THPT Nguyễn Trãi

24

Ninh Hòa

21

Trần Cao Vân

Trường THPT Trần Cao Vân

26

-nt-

22

Nguyễn Chí Thanh

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

23

-nt-

23

Tôn Đức Thắng

Trường THPT Tôn Đức Thắng

11

-nt-

24

Trần Quý Cáp

Trường THPT Trần Quý Cáp

23

-nt-

25

Huỳnh Thúc Kháng

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

21

Vạn Ninh

26

Nguyễn Thị Minh Khai

Trường THCS Văn Lang-VN

18

-nt-

27

Lê Hồng Phong

Trường THPT Lê Hồng Phong

14

-nt-

28

Tô Văn Ơn

Trường THPT Tô Văn Ơn

21

-nt-

Tổng cộng

574

 

 Ghi chú: Tên hội đồng coi thi được đặt theo tên của trường THPT tuyển sinh tương ứng. Ví dụ: Hội đồng Hoàng Văn Thụ 1 và Hoàng Văn Thụ 2 là 2 hội đồng tổ chức coi thi cho học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Tất cả thí sinh tham gia dự thi tập trung tại địa điểm đặt hội đồng coi thi lúc 14 giờ 00 ngày 03/6/2019 để học nội quy thi.

Nhận được công văn, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng qui định. Nếu có gì chưa rõ, liên hệ Phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin (điện thoại 3817310-3816107) để kịp thời giải quyết./.

                                                                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận:                                                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, KT&KĐ.                                                                              

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                Đỗ Hữu Quỳnh

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 127
Hôm qua : 305
Tháng 06 : 3.667
Năm 2019 : 10.955