14h thứ 5 ngày 1/11/2018 trường THPT Phạm Văn Đồng tổ chức cuộc thi "Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường dành cho học sinh"